Project Reference

Industrial & Utilities

List of Other Projects

  • Arunamari Medical Centre, Klang
  • Bio-Xcell, Pulai, Johor
  • First Solar, Kulim Hi-Tech, Kedah
  • Institut Penyelidikan Kesihatan Bersepadu (IPKB), Setia Alam, Selangor